Angekündigte Prüfungen

D: Grammatiktest 17.01.

Präsens und Steigerung der Adjektive

 M: Donnerstag, den 23. Januar --> Schwerpunkte: Gerade, Strahl, Halbgerade, parallel, senkrecht,

                                                              Abstand, Rechteck, Quadrat, Parallelogramm, Raute